Struktura Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie - Struktura organizacyjna KMP - Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna KMP

Struktura Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie

Komendant Główny Policji, komendant wojewódzki Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im komend, a komendant komisariatu Policji – przy pomocy komisariatu

(art. 6g ustawy o Policji z 6 kwietnia 1990 roku)

 

Komenda, jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie, zwanego dalej „Komendantem”, który wykonuje, na obszarze miasta i powiatu, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone  w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

(par. 3 regulaminu KMP w Tarnowie)

 

Komenda z siedzibą w Tarnowie przy ul. Traugutta 4, obejmuje zasięgiem swego działania obszar:

  1. miasta Tarnowa – będącego siedzibą władz miasta na prawach powiatu;
  2. gmin: Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Ryglice, Szerzezyny, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Tarnów, Tuchów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Wojnicz, Zakliczyn oraz Żabno – wchodzących w skład powiatu z siedzibą władz powiatu w mieście Tarnowie.

(par. 2 regulaminu KMP w Tarnowie)

 

 

 

 

 

Strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa

regulamin KMP w Tarnowie z dnia 1 Października 2016 roku

(par. 1 ust. 2 regulaminu KMP w Tarnowie)

 

 

Metryczka

Data publikacji 19.11.2015
Data modyfikacji 26.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tarnowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Czerwień Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Czerwień Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Szumlańska

Nawigacja

do góry