Stanowienie aktów prawnych - Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Stanowienie aktów prawnych

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie gromadzi i udostępnia policjantom i pracownikom Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zbiory niejawnych aktów prawnych:


    - Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie
    - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,
    - Komendanta Głównego Policji,
    - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
    - pozaresortowe.
 
 Komendant Miejski Policji w Tarnowie wydaje następujące akty prawne wewnętrznego kierowania:


            - decyzje,
            - rozkazy,
            - instrukcje,
            - pisma okólne
oraz zawiera porozumienia z organami administracji publicznej i innymi podmiotami.
 
Metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji aktów prawnych oraz formy i metody wykonywania pomocy prawnej w Policji określa Zarządzenie nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004r. (Dz.Urz. KGP nr 21 poz. 131 z późn. zm.)
 
Projekt aktu prawnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002r. – (Dz.U. nr 100 poz. 908).

 
Zarządzenie Nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.
 
Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej – z uzasadnieniem.

Zarządzenie Nr 658 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.

Metryczka

Data publikacji 24.11.2015
Data modyfikacji 26.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tarnowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Czerwień Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Czerwień Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Szumlańska
do góry