Patronaty honorowe - Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Patronaty honorowe

Patronaty honorowe

Na podstawie § 6 Zarządzenia 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań z zakresu legislacji, pomocy prawnej   i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP 2014 poz. 38) Komendant Miejski Policji w Tarnowie obejmuje patronat honorowy lub uczestniczy w komitecie honorowym tylko w przedsięwzięciach związanych z zakresem ustawowym zadań Policji na terenie powiatu tarnowskiego, wymagającym wyróżnienia i podkreślenia szczególnego charakteru. Patronat nie może łączyć się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi i organizacyjnymi Policji. Wniosek o objęcie przez Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie patronatu honorowego bądź jego udziału w komitecie honorowym składa organizator przedsięwzięcia.

Wniosek o objęcie przez Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie patronatu honorowego/udział Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie w komitecie honorowym*

Metryczka

Data publikacji 25.11.2015
Data modyfikacji 26.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tarnowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Czerwień Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Czerwień Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Szumlańska
do góry