Kierownictwo KMP - Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo KMP

Kierownictwo KMP

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI

w Tarnowie

             
       
 
 
 
 
 
 
        mł. insp.  Mariusz Dymura
 
       

 

 

 

 

 

Jest absolwentem:

1. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - Wydział Pedagogiczny – Wychowanie Obronne

2. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, ukończone studia podyplomowe na kierunku: Public Relation

3. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, ukończone studia podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

4. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, ukończone studia podyplomowe na kierunku: Akademia Coachingu

5. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Przebieg słyżby:

1. 1996 -  Oddział Prewencji  Policji  w Krakowie

2. 2003 - Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

3. 2008  - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bochni, nadzorował pracę służb prewencji, ruchu drogowego oraz sztabu Policji.

4. 2013 - Komendant Powiatowy Policji w Bochni.

5. 2017 - Komendant Miejski Policji w Tarnowie.

W ramach kształcenia zawodowego ukończył m.in. kursy i szkolenia:

1. dla komendantów miejskich, powiatowych i rejonowych Policji z zakresu wybranych aspektów kierowania jednostką Policji - dla dowódców operacji policyjnych - dla starostów oraz członków komisji bezpieczeństwa i porządku 

2. z zakresu Działań Policji w związku z imprezami masowymi - z zakresu Bezpieczeństwa Przedstawicielstw Dyplomatycznych i Urzędów Konsularnych na terenie RP.

Posiadane odznaczenia, odznaki resortowe, wyróżnienia (nazwa): 

 1. Brązowa Odznaka "Zasłużony Policjant"
 2. Brązowy Medal "Za zasługi dla obronności kraju"
 3. Srebrny Medal "Za zasługi dla pożarnictwa"
 4. Srebrna Odznaka „Za zasługi w pracy penitencjarnej”
 5. Brązowy Medal „Za długoletnią służbę”
 6. Odznaka „Za wybitne osiągnięcia” dla SEiRP
 7. Medal „25-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów”
 8. Odznaka „Za aktywną i pełną poświęcenia pracę na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych”
 9. Medal Komisji Edukacji Narodowej
 10. Srebrny Medal "Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju"
 11. Brązowa Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej"
 12. Srebrna Odznaka „Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów      Politycznych”
 13. Złoty medal XXV- lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 14. Odznaka Pamiątkowa Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie
 15. Medal „Pro Publico Bono” – Nowy Wiśnicz
 16. Medal „Za zasługi dla szkoły” Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie
 17. Medal "Zasłużony dla Łowiectwa Okręgu Tarnowskiego"

Kompetencje Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie:

 1. Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra.
 2. Inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
 3. Wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.
 4. Kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych.
 5. Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych.
 6. Eksploatacja systemu informacyjnego umożliwiającego organom administracji rządowej i organom sprawiedliwości przekazywanie oraz dostęp do danych gromadzonych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), niezbędnych z punktu widzenia funkcjonowania obszaru Schengen.

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI

w Tarnowie

 

        

 

 

 
 
     mł. insp. Witold Ślęzak
        

 

 

 

 

 

Witold Ślęzak jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej. Służbę rozpoczął w 1991 roku i od początku związany jest z pionem prewencji tarnowskiej Policji. Służbę zaczynał od stanowisk liniowych. W 2007 roku objął stanowisko Naczelnika Sekcji, a następnie Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, w 2012 roku mianowany został na stanowisko Naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Od listopada 2015 roku zajmował stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie. W dniu 2 października 2017 roku powołany na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie. Nadzoruje piony prewencyjne.

 

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI

w Tarnowie

 

        

 

 

 
 
     nadkom. Marcin Sak
        

 

 

 

 

 

Marcin Sak jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Służbę rozpoczął w 1997 roku jako policjant Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Zaczynał od stanowisk liniowych w pionach prewencji, a od 2001 roku kryminalnym Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu. W 2002 przeniesiony do Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą bocheńskiej komendy, gdzie pracował do 2013 roku. Następnie objął stanowisko Naczelnika Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Od dnia 14 kwietnia 2017 zostały mu powierzone obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie, a od 2 października 2017 roku powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie odpowiedzialny za piony kryminalne.

Metryczka

Data publikacji 20.11.2015
Data modyfikacji 16.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tarnowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Czerwień Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Czerwień Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Czerwień
do góry