Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie znajduje się w budynku przy ul. Traugutta 4 w Tarnowie, który przystosowany został do obsługi osób z niepełnosprawnością w następującym zakresie:

Wejście główne znajdujące się na parterze, (niski próg), drzwi frontowe jednoskrzydłowe - posiadają szerokość pozwalającą na przemieszczanie się wózków inwalidzkich i kolejne jednoskrzydłowe z ruchomą nadstawką otwieraną manualnie w razie potrzeby.
Od strony wschodniej budynku KMP w Tarnowie wyznaczone zostało jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie pozwala na dostęp osób z niepełnosprawnościami na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru, gdzie usytuowany jest hol główny z trzema miejscami siedzącymi dla interesantów, następnie po prawej stronie od wejścia frontowego znajduje się recepcja.
Po stronie lewej, jest pomieszczenie biurowe przystosowane do przyjmowania osób z niepełnosprawnością lub, których stan zdrowia, wiek lub inne szczególne potrzeby uniemożliwiają udział w czynnościach, w pokojach znajdujących się na piętrach Komendy, a także węzeł sanitarny przystosowany dla osób z niepełnosprawnością tj. toaleta z przymocowanymi uchwytami, umywalka niskosyfonowa z przymocowanym uchwytem, brak systemu alarmowania w pomieszczeniu.

Wchodząc do budynku w pierwszej kolejności należy udać się do recepcji, aby uzyskać przepustkę uprawniającą do wejścia na teren Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Pracownik recepcji pomoże w dalszych czynnościach i rozeznaniu sprawy, z którą Państwo przybyliście. Następnie zostanie poproszona osoba realizująca dany zakres spraw, która pomoże w jej realizacji.

Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie Komendy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji.

Osoba nieuprawniona nie może samodzielnie poruszać się po budynku Komendy.

W budynku Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie nie ma windy.

Po godzinie 15.45 interesantów obsługuje Zespół Dyżurnych Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, z którymi można się połączyć przez videofon umieszczony przy drzwiach frontowych.


 

Numer telefonu 112

Numer 112 to numer alarmowy funkcjonujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczono szczegółówe informacje dotyczące działania numeru alarmowego 112 wraz z instruktażem w formie filmu z tłumaczem języka migowego:

http://muw.pl/default.aspx?page=112_wideo

 

Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie małopolskim został uruchomiony numer 728 112 112

 

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO 728 112 112 PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE:

Podczas zgłaszania za pomocą sms na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego należy:

 1. Być w bezpiecznym miejscu
 2. Napisać na początku SMS:
  • jestem osobą niesłyszącą
  • adres zdarzenia: powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz numer domu lub mieszkania, numer klatki w bloku oraz piętro, na którym doszło do zdarzenia
  • krótką informację co się stało
  • ilość osób poszkodowanych
  • służbę, która jest potrzebna
  • swoje imię i nazwisko
 1. Czekać na zwrotnego SMS z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia
 2. Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Policja zapewnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

 

Poniżej przedstawiono sposoby zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, o którym mowa we wzmiankowanej ustawie.

 

Dla osób uprawnionych zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumaczy:

 • polskiego języka migowego (PJM),
 • systemu językowo-migowego (SJM),
 • sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Chęć skorzystania z wybranej formy komunikowania się (PJM/SJM/SKOGN) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie, podając proponowany termin wizyty.

Potrzebę można zgłosić:

 1. osobiście: KMP w Tarnowie;
 2. pocztą na adres: KMP w Tarnowie, ul. Traugutta 4, 33-101 Tarnów;
 3. telefonicznie: 47 831-29-00 (przy pomocy osoby uprawnionej, członka rodziny);
 4. faksem na nr 47 831 1330 (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie);
 5. na adres e-mail: rzecznik@tarnow.policja.gov.pl (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie);
 6. poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu: 665-390-313.

Informacje dla osób niesłyszących - zobacz film:

 

 

Zobacz również informacje na stronie Policja e-usługi

 

Koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KMP w Tarnowie

Funkcję koordynatora ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pełni:

nadkom. Jacek Ciemięga - tel. 47 831 1365, email: jacek.ciemiega@tarnow.policja.gov.pl

W przypadku nieobecności Eksperta, jego obowiązki wykonuje asp. szt. Dariusz Zelek - tel. 47 831 1319, email: dariusz.zelek@tarnow.policja.gov.pl

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 09.12.2015
Data modyfikacji : 17.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tarnowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tekla Krawczyk
Osoba udostępniająca informację:
Tekla Krawczyk Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Tekla Krawczyk
do góry