Informacje dla osób niepełnosprawnych

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Policja zapewnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Poniżej przedstawiono sposoby zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, o którym mowa we wzmiankowanej ustawie.

Dla osób uprawnionych zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumaczy:

 • polskiego języka migowego (PJM),
 • systemu językowo-migowego (SJM),
 • sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Chęć skorzystania z wybranej formy komunikowania się (PJM/SJM/SKOGN) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie, podając proponowany termin wizyty.

Potrzebę można zgłosić:

 1. osobiście: KMP w Tarnowie;
 2. pocztą na adres: KMP w Tarnowie, ul. Traugutta 4, 33-101 Tarnów;
 3. telefonicznie: 628-29-00 (przy pomocy osoby uprawnionej, członka rodziny);
 4. faksem na nr 628-13-30 (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie);
 5. na adres e-mail: rzecznik@tarnow.policja.gov.pl (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie);
 6. poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu: 665-390-313.

Na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczono szczegółówe informacje dotyczące działania numeru alarmowego 112 wraz z instruktażem w formie filmu z tłumaczem języka migowego:

http://muw.pl/default.aspx?page=112_wideo

Pliki do pobrania

 • 09.12.2015 09:00
  (pdf 123.98 KB)
 • 09.12.2015 09:00
  (doc 32 KB)

Metryczka

Data publikacji 09.12.2015
Data modyfikacji 26.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tarnowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Czerwień Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Czerwień Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Szumlańska
do góry