Ewidencje i rejestry - Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Dla udokumentowania obiegu korespondencji jawnej sekretariaty Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie prowadzą następujące ewidencje i rejestry:

 

- dziennik korespondencyjny;

- dziennik podawczy;

- książkę doręczeń

- wykaz przesyłek poleconych (w formie teczki);

- rejestr teczek jawnych;

- dziennik ewidencji nośników informacji;

- rejestr przepisów;

- ewidencja wyjść w godzinach służbowych;

- książka ewidencji kluczy;

- ewidencja przedłużonego czasu służby;

- inne rejestry w zależności od potrzeb i pragmatyki służbowej poszczególnych komórek organizacyjnych.

 

Zgodnie z art 36a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182,1662) na podstawie decyzji nr 58/2015 Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie z dnia 18 czerwca 2015 roku Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi w formie manualnej Rejestr Zbiorów Danych Osobowych. Rejestr dostępny jest na wniosek osób zainteresowanych u Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie.

Metryczka

Data publikacji 24.11.2015
Data modyfikacji 26.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Tarnowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Czerwień Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Czerwień Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Szumlańska
do góry